Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Organ prowadzący:
Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej - organizacja pożytku publicznego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony jest na podstawie umów z Miastem Lublin, zlecającym to zadanie do realizacji.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 25 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, duszpasterską, medyczną i prawną.

Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów, pracownika socjalnego, pielęgniarkę i prawnika.